Biografia

El llenguatge de les meves obres és autònom i silenciós, capaç de transmetre un missatge sense explicacions escrites, ni discurs conceptual, fins i tot sense colors, títol, sense l’autor. Faig servir la representació de l’home, per dos motius: per ser aquesta forma universal i comprensible; i per ser l’home el més digne dels temes de l’art, profund i complexe, i quan dic home vull dir també dona, cos i esperit.

Busco una expressió viva, fruit de l’experiència vital i la manera d’entendre el meu temps, a través d’un llenguatge conegut, que planteja actualment el mateix problema des de l’antiguitat: com donar vida a la matèria, mitjançant valors plàstics com el pes, la composició o el moviment. La meva escultura no vol seduir amb colors brillants. Voldria enamorar discretament, suggerir una emoció que ha de completar l’espectador.

Descarregar Curriculum en PDF   pdf_icon